Ons team

Lisa Dijckmeester

Huisarts

BIG-nummer: 89064517401

Joost van der Hart

Huisarts

BIG-nummer: 19061227001

Sallo Spetter

Huisarts

BIG-nummer: 19024024301

Huisartsen

Lisa Dijckmeester op maandag, dinsdag en donderdag

Joost van der Hart op dinsdag, woensdag en vrijdag

Sallo Spetter op
maandag

Patricia Haver

Assistente

Anja praktijk assistente

Anja Kerstens

Assistente

Assistentes

Patricia Haver op maandag, dinsdag en vrijdag

Anja Kerstens op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Marijntje Kelter

Praktijkondersteuner
Somatiek

Marion Pijcke

 Praktijkondersteuner GGZ

Rebecca Stolk

Praktijkondersteuner
GGZ Jeugd

Praktijkondersteuners

Marijntje Kelter op donderdag

Marion Pijcke op woensdag

Rebecca Stolk om de week op vrijdag

Waarneming

De volgende huisartsen zijn bereikbaar volgens schema wanneer onze huisartsen afwezig zijn.

Mevr. J.B. van den Berg
Johannes de Breukstraat 42
2021 HB Haarlem
023-527 68 68

Dhr. G.J. Boersma
Van Ostadestraat 1 zwart
2021 XA Haarlem
023-525 60 40

Dhr. A.R. Jonkhoff
Johannes de Breukstraat 42
2021 HB Haarlem
023-525 15 00

Goed om te weten

Met spoed een dokter nodig

Indien levensbedreigend, bel 112
Voor overige spoedgevallen (tussen 08.00-17.00 uur), bel 023-532 78 00, toets 1
Na 17.00 uur, bel de spoedpost 023-224 25 26

Bij verwondingen kun je op werkdagen tussen 08.00-17.00 uur naar de praktijk komen. Indien mogelijk graag eerst even bellen dat je eraan komt, dan houden we rekening met je komst.

Nota's
Ben je niet verzekerd of kom je eenmalig bij ons dan dien je het consult contant af te rekenen. Enkele activiteiten vallen niet altijd onder de vergoeding van je ziektekostenverzekeraar. Dit betreft het geven van reizigersadvies, vaccinaties en keuringen. De assistente zal je in dat geval altijd vooraf vertellen wat de kosten zijn.
Kosten aanvullend onderzoek
Huisartsenzorg valt onder de basiszorg en gaat niet af van je eigen risico. Dat betekent dat je niet hoeft te betalen voor een bezoek aan je huisarts, assistente, POH-GGZ en POH-S. Ook niet voor onderzoek dat in de praktijk door ons wordt gedaan, zoals een bloeddrukmeting, urineonderzoek etc.

Als je huisarts extra onderzoeken aanvraagt, zoals een bloedonderzoek, röntgenfoto, urine of faeceskweek, holteronderzoek, ECG dan gaan de kosten eerst af van je eigen risico. Ook medicijnen die de arts voorschrijft vallen onder het eigen risico. Daarbij is het zo dat sommige medicijnen niet meer vergoed worden, of je je eigen risico al hebt opgemaakt. Twijfel je, neem dan altijd vooraf contact op met uw zorgverzekeraar.

Persoonlijke wijzigingen
Wij vragen je wijzigingen zoals adres, telefoonnummers, apotheek, zorgverzekeraar e.d. zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.
Verwijsbrieven
Verwijsbrieven gaan na overleg met je huisarts via een beveiligde site rechtstreeks naar je behandelaar. Heb je ons je e-mailadres gegeven dan sturen wij de verwijzing uitslagen via e-mail naar je toe. Wij verwijzen je niet achteraf.

Let op: Het komt helaas met enige regelmaat voor dat patiënten voor niet-spoedeisende zaken uit eigen beweging een afspraak met een specialist in het ziekenhuis maken en achteraf een verwijzing aan de huisarts vragen. De huisarts is dan niet gemachtigd om alsnog een verwijzing te schrijven. Zou de huisarts dat wel doen dan kan er sprake zijn van een strafbaar feit.

De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt alleen naar de specialist verwijst als daarvoor een indicatie is.

De zorg in Nederland is in twee opzichten een kostbaar goed: waardevol maar ook duur. Om deze zorg nog lang beschikbaar te kunnen houden heeft de huisarts als taak om huisartsenzorg te leveren waar het kan en naar dure specialistenzorg te verwijzen als het moet. Alleen specialistenzorg op verwijzing van de huisarts wordt door de verzekeraar vergoed, met uitzondering van spoedeisende hulp.

Specialisten mogen geen zorg leveren of declareren bij de verzekeraar als er geen verwijzing van de huisarts is. Doen zij dat toch, dan is dat voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt. In het Spaarne Gasthuis worden alle kosten op de patiënt verhaald.

Omdat niet iedereen van deze regeling op de hoogte is en om teleurstelling te voorkomen, willen wij al onze patiënten er helder van op de hoogte stellen dat onze huisartsen geen verwijzingen achteraf zullen schrijven.

Medische verklaringen
In Nederland hebben artsen afgesproken dat de eigen huisarts geen verklaring van ziekte of arbeidsongeschiktheid geeft over zijn of haar patiënten. De huisarts is namelijk niet onafhankelijk; hij of zij heeft het beste met je voor en zal je dus graag willen helpen aan een ander huis, een uitkering of een briefje. Maar het gaat er niet om of je huisarts jou dat gunt, maar of je er recht op hebt en ervoor in aanmerking komt.

De instantie waar je een aanvraag hebt ingediend, heeft ambtenaren en medische adviseurs in dienst. Zij kunnen beoordelen of je wel of niet in aanmerking komt voor de hulp, de voorziening of de uitkering die je aanvraagt.

Meestal kan de ambtenaar of medisch adviseur dat beoordelen op grond van wat je hem vertelt. Soms heeft hij aanvullende informatie nodig, die hij bij je huisarts kan opvragen. Je moet daarvoor dan wel schriftelijk toestemming geven.