Assistentie

De assistente staat je als eerste te woord wanneer je met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur en zo nodig de huisbezoeken. Zij zal vragen naar de reden van komst. Zij doet dit om de urgentie van je klacht in te schatten en zij is hier speciaal voor opgeleid. Natuurlijk heeft ook de assistente beroepsgeheim. Ook weet zij het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten.

Je kunt bij de assistente terecht voor:

Aanvragen herhaalmedicatie
Bloeddruk meting
Bloedsuiker controle
24uurs bloeddrukmeting
Enkel/arm index
Hechtingen/agraves verwijderen
Holter
Oren uitspuiten: je dient 3 dagen van te voren te druppelen met olie
Urine onderzoek
Uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
Vaccinaties
Wratten bevriezen
Wondverzorging
Zwangerschapstesten op medische indicatie

Maak hiervoor telefonisch een afspraak.

Assistentes

Patricia Haver op maandag, dinsdag en vrijdag

Anja Kerstens op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

telefoon overdag 023-5327800

Praktijkondersteuner Somatiek

Marijntje Kelter werkt op donderdag in de praktijk en begeleidt de diabetespatiënten en patiënten met hart- en vaatziekten. Deze patiënten worden (zo veel mogelijk per email) uitgenodigd voor het spreekuur.

Wil je een afspraak wijzigen en/of afzeggen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de assistente. Graag uiterlijk 24 uur van te voren. We kunnen dan een andere patiënt helpen.

Wil je telefonisch overleggen met Marijntje, stuur haar dan graag een e-mail naar hvh-poh-s@zorgring.nl met het telefoonnummer waarop je te bereiken bent. Je e-mail wordt uitsluitend op haar werkdag (donderdag) door haar zelf beantwoord.

Praktijkondersteuner GGZ

Marion Pijcke werkt als POH GGZ in de praktijk. De POH GGZ ondersteunt de huisartsen bij het verhelderen van problemen van patiënten met psychische, psychosociale en psychiatrische klachten. Er kan een kortdurende begeleiding plaatsvinden van bijvoorbeeld zeven of acht gesprekken waarna de patiënt vaak weer zelf verder kan. Ook heeft de praktijkondersteuner een gidsfunctie om te bekijken welk behandelpad de patiënt het beste kan nemen bij meer ingewikkelde psychische problematiek.

Na verwijzing van de huisartsen kun je een afspraak met Marion maken bij de assistente. Houd rekening met een wachttijd van ongeveer drie tot vier weken.

Bij verhindering dien je minimaal 24 uur van te voren telefonisch je afspraak te annuleren, zodat we de mogelijkheid hebben iemand anders te helpen. Annuleer je korter van tevoren, dan worden er helaas kosten in rekening gebracht die je contant dient te voldoen in onze praktijk.

Je e-mail wordt uitsluitend op haar werkdag (woensdag) door haar zelf beantwoord. 

Praktijkondersteuner GGZ Jeugd

Rebecca Stolk werkt als POH-GGZ Jeugd in de praktijk. De POH ondersteunt de huisartsen en begeleidt de kinderen en jeugd tot 23 jaar. Zij inventariseert en adviseert welke hulp voor het kind nodig is. Ook is er overleg mogelijk met de ouders. De huisartsen plannen zelf een afspraak in de agenda.

Praktijkondersteuners

Marion Pijcke op woensdag
Marijntje Kelter op donderdag
Rebecca Stolk op vrijdag

Contact

Praktijk Hart van Haarlem
Kenaustraat 8a
2011 MX Haarlem

telefoon overdag 023-5327800