Jouw feedback, klacht of verbeterpunt

In onze praktijk hechten we veel waarde aan een prettig contact met onze patiënten. We gaan graag respectvol met elkaar om. Uiteraard verwachten we hetzelfde van jou als patiënt. Heb je feedback, een klacht of een verbeterpunt met betrekking tot onze dienstverlening, laat het ons weten. We lossen het graag samen op.

Komen we er samen niet uit? Dan is het goed te weten dat er ook een onafhankelijke Klachtenregeling bestaat. De klachtenfunctionaris zoekt dan samen met jou naar een oplossing van je klacht of probleem en kan proberen te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Hij of zij gaat uiteraard vertrouwelijk met jouw klacht om. Je kunt deze klachtenfunctionaris bereiken op telefoonnummer 072-520 83 25.

Als je er met je huisarts én met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kun je een uitspraak over je klacht vragen bij de onafhankelijke geschilleninstantie huisartsenzorg. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kun je vinden op https://www.dokh.nl/klachten-en-geschillenregeling/.