Medische gegevens delen

Wij zijn bezig met de voorbereidingen voor het elektronisch patiënten dossier. Voor meer informatie kun je kijken op volgjezorg.nl. Alleen de lokale ziekenhuizen en huisartsenpost kunnen je gegevens dan inzien. De apotheek zal je dan zelf om toestemming vragen. Je bent niet verplicht om mee te doen en kunt het ook altijd achteraf weer wijzigen. In dat geval graag contact opnemen met onze assistente.